حقیقت ناب


+ رابطه با انگليس؟

رابط حزب مشارکت باسفارت انگليس در تهران؟

 

منابع آگاه نسبت به ارتباطات رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم با سفارت انگليس در تهران هشدار دادند.

به گفته اين منابع ، محسن ميردامادي عضو شوراي حزب مشارکت که از مدتها قبل و در کسوت رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس ششم ، ارتباطاتي با برخي از سفارتخانه ها بويژه سفارت انگليس در تهران داشته است، پيش از اين حساسيت برخي از نيروهاي امنيتي را برانگيخته بود که وي با ترفند عزيمت به لندن همراه با محمد نعيمي پور( نماينده مردم تهران در مجلس ششم ) جهت معالجه وي که در ظاهر منجر به عدم صدور رواديد براي مدت کوتاهي به وي شد. براي مدتي خود را از توجه کانوهای امنيتي به دور داشت.
در همين حال يک منبع آگاه در اين زمينه گفت پس از ماجراي عدم صدور رواديد براي ميردامادي وي همچنان رابطه خويش را با سفارت انگليس در تهران حفظ کرد و ارتباطات خودر ا بصورت تلفني و از طريق تلفن هاي عمومي دنبال مي کرده است.

ميردامادي در اواخر مجلس ششم با اتومبيل هاي موتور پول مجلس به کرات در داخل شهر عبور کرده و با رفتن به خيابان ايرانشهر از اتومبيل پياده شده و سپس با پاي پياده مسافتي را تا کوچه(....) طي کرده و از آنجا از طريق تلفن عمومي با سفارتخانه انگليس تماس گرفته است.

يکي از رانندگان موتور پول مجلس ضمن تاييد اين خبر، سرويس دهي به ميردامادي را تا مسير گفته شده تاييد کرده است.

در همين حال ديگر اخبار حاصله از رابطه گيري نيروهاي حزب مشارکت، با انگليسي ها از طريق ميردامادي در آستانه يکسال باقي مانده به انتخابات رياست جمهوري حکايت دارد.

گفته مي شود برخي از نهادهاي امنيتي نيز با تهيه گزارشي از روند فعاليت برخي از نيروهاي حزب مشارکت با تعدادي از اين سفارتخانه ها همچون آلمان، انگليس و فرانسه نسبت به چگونگي و روند تحرکات آنان هشدار داده اند.

يکي از مقامات عالي اجرايي کشور نسبت به ادامه اين روند اظهار نگراني کرده و خواهان برخورد با اين گونه افراد شده است.

 

نویسنده : سعید ; ساعت ٦:٤۳ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۳
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک