حقیقت ناب


+ معادله چند مزدوری

هفته گذشته در روزنامه ها آمده بود که آقای کالين پاول گفته بود: ما در ايران کسانی را داريم و با آنها در تماس هستيم که می توانند کارهايی مانند اقدامات چند ماه اخير را که در ايران اتفاق افتاد ، تکرار کنند و باز هم نظام جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند.

بعد از يکی دو روز از اظهارات پاول ، باز در روزنامه ها خوانديم که اعضای حزب مشارکت که عددشان از ۴۰ نفر تجاوز نمی کرد در دفتر اين حزب در تهران به اصطلاح خودشان روزه سياسی گرفتند و برای نظام خط و نشان کشيدند.

راستی به نظر شما ، چه ارتباطی ميان اين دو گزارش می بينيد؟

نویسنده : سعید ; ساعت ٧:٢٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۳
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک