به کوری چشم دشمنان و خائنان ، رای خواهيم داد

به نام خداوند مهربان با مؤمنان و دشمن منافقان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دست خدای مهربون بر سرمون * بنده صالحش باشه رهبرمون * سال های پیش رهبرمون روح خدا خمینی بود * وقتی که او رفت ز جهان ، یاور او خامنه ای گشته بحق رهبرمون * دست خدای مهربون بر سرمون * خامنه ای یاور حق رهبرمون *

از اون سالای اولی یه عده ای خارجی و نوکرای داخلیشون ،  با نور حق دشمن بودند * خون به دل امام و مردم نمودند * حرفای باطل می زدند ،  تهمت و ناروا زدند * آخر سر شرارت باطنیشون *  یاران حق را کرد ، نشون * دست و به ماشه بردند * تیر و کلاش آوردند * سینه ی مردان خدا  دریدند * مثل یه گرگ به مردمان پریدند * تو کوچه ها ، خیابونا ، تا محراب عبادت * نشون دادند نهایت شقاوت * کشتند از پیر و جوان ، هم مرد و زن ، آنان که یار حق بودند * و اونها خود با حرف حق دشمن بودند * اما نشد آنچه که دنبالش بودند * ذلیل شدند ، خوار شدند ، نوکر جیره خوار شدند * امام و یاران امام پیروز شدند * امت جان نثار ما عزیز شدند *

امروز هم اون دشمنای خارجی ، ملت و تهدید می کنند * نوکرای داخلیشون ، نه این که تردید می کنند * هرچی که دشمنا میگن ، تو روزنامه چاپ می کنن * تو بوق و کرنا می کنن * وای من و وای  من و وای ما * صندلی های سرخ و این جای ما * ز دست ما رفت و نکرده وفا * چون که ندیدند زما جز جفا * خواست ما بود که حق نگون شود * جمهوری اسلامی سرنگون شود * صورت خود با حرف حق بزک زدیم * اصلاحات و یدک زدیم * اما از اونجا که خدا یاور حق بود همیشه * پیروزی هرگز نصیب جبهه ناحق نمیشه * به هردری زدیم به روی ما که وا نشد * تحصن و استعفا هم چاره کار ما نشد * هر چی که کردیم ، حیله ها کاری نشد * شگردها مون تو جامعه ، کاری نشد * ما را بگو که فکر می کردیم مردمم بی غیرتند * اما اونا خیلی عجیب باغیرتند *

چرا نمیاید آی مردمان ، ما همه بیچاره شدیم * جیره خوار دشمن مکاره شدیم * بابا مبادا رای بدید ، رای شما باعث خشم دشمنه * آمریکا رو راضی کنید ، آمریکایی که دشمنه * رای شما نظام رو محکم می کنه * روی ما و دشمنا رو کم می کنه * تو رو خدا رای ندهید * به جان ما به جان بوش ، رای ندهید * وای چکنیم ، وای چکنیم ، دلمون میخواد جار بزنیم * از دست این مردم با ایمان و این رهبرشون ، خودمون و بر دار بزنیم * سزای هر خائن بی غیرت اینه که سر به دیوار بکوبه * که  ننگ این خیانتا تا ابدالدهر بمونه *

آی عزیزان ، حنای دشمنان  ما رنگی نداشت * برا خودشون و نوکرا ، هیچی بجز ننگی نداشت * رهبری قاطع و ایمان شما ، خواب های دشمنا رو برهم  می ریزه  * توطئه های دشمنا و نوکراشون رو که درهم می ریزه * باید که شاکر خدا باشیم همه * با هم بگیم ، باز هم بگیم ، شکر خدای مهربون که دست حق بر سر ماست * خامنه ای یاور حق رهبرماست *  دست خدای مهربون بر سر مون  * یاور حق خامنه ای رهبرمون *

******************

عزیزان ! گول ظاهر آراسته و سخنان اتو کشیده  دشمنان خارجی و نوکران داخلیشون ، روشنفکر نماهای غافل یا مریض و مدعیان اصلاح طلبی جاهل یا مغرض را نخوریم . منظورشان از اصلاحات جز نابودی نظام مقدس جمهوری اسلامی ، منزوی نمودن اسلام و به فراموشی سپردن امام (ره) و شهیدان و راه آنان ، نیست . بهوش باشیم ؛ حتی سیاهی لشکر دشمن نشویم .

با شرکت در انتخابات اول اسفند و رای دادن به افراد شایسته ، مشت کوبنده ای بر دهان دشمنان و نوکرانشان خواهیم زد . انشاءالله .

 

/ 0 نظر / 2 بازدید