مبارزه ملت ایران با استکبار آمریکا

بخشی از بیانات امام خامنه ای در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت روز ملّى مبارزه با استکبار جهانى‌۱۳۹۲/۰۸/۱۲ -

ملّت ایران که خود را استکبارستیز میداند، به‌خاطر این است که زیر بار تحمیل دولت آمریکا نرفته است. دولت آمریکا یک دولت استکبارى است، حقّ مداخله‌ى در کشورها را براى خود قائل است، جنگ‌افروزى میکند، در امور کشورها مداخله میکند.
ملّت ایران در مقابل این استکبارى که دولت ایالات متّحده داشت و دخالتى که میکرد و زورگوئى‌اى که میکرد و تسلّطى که بر کشور عزیز ما در طول سالها براى خود درست کرده بود، ایستاد.
حکومت طاغوتىِ پادشاهى، یک حکومت وابسته‌ى به آمریکا بود بدون پشتوانه‌ى داخلى؛ با تکیه‌ى به آمریکا در ایران هر کارى میخواستند میکردند؛ به مردم ظلم میکردند، حقوق مردم را غصب میکردند، بین مردم تبعیض قائل میشدند، کشور را از رشد و ترقّى و توسعه‌اى که حقّ طبیعى و تاریخى آن بود باز داشته بودند، براى خاطر اینکه منافع آمریکا را در ایران تأمین کنند.
ملّت ایران ایستاد، انقلاب کرد، بعد هم ریشه‌هاى مستکبرین را در کشور قطع کرد؛ مثل بعضى از کشورهاى دیگر نبود که مقابله‌ى با استکبار کردند امّا کار را نیمه‌تمام گذاشتند و چوبش [را] هم خوردند.
مماشات با مستکبر براى هیچ کشورى سود به ارمغان نمى‌آورد. جمهورى اسلامى ایران و انقلاب عظیم این ملّت با استکبارِ آمریکایى در افتاد و کار را نیمه‌کاره هم رها نکرد؛ چون ضربِ دستِ آمریکا را در طول سالهاى متمادى بر روى پوست و گوشت خود احساس کرده بود؛ میفهمید اینها چه کسانى هستند، چه هستند.

/ 0 نظر / 10 بازدید