اصلاحات

يا حق

روز يکشنبه ۳۰/۱/۸۳ يکی از عناصر ناصالح توسط اکثريت نمايندگان مجلس شورای اسلامی از مجلس اخراج گرديد . اين واقعه را به فال نيک گرفته ، آن را سرآغازی بر اصلاحات و پاکسازی مجلس از عناصر فاسد می دانيم .

از طرفی تسليم به خارج شدن اين عنصر کذايی، نشانه يآس کج انديشان و بد انديشان  از رسيدن به هدف شوم خود می باشد ، اما احتياط را نبايد از دست داد ، گرگ های زخمی و روباه های پير ، خطرناکند!!!

رسوايی چهره های خائن و مزدور را از خدا می خواهيم . هوشياری لازم است ، خدايا به ما مرحمت فرما. 

/ 0 نظر / 2 بازدید