عزل و انتصاب ؟

? - بالاخره وزير راه و ترابري ( آقاي خرم‌ ) ، پس از طفره ها و چانه زني ها ، از سوي اکثريت بالاي مجلس شوراي اسلامي ، فاقد لياقت براي ادامه کار در وزارت مربوطه شناخته شد و برکنار گرديد.

? - آقاي رئيس جمهور ، بلافاصله ، خرم را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.

? - همچنين ، آقاي رئيس جمهور ، معاون خرم را به عنوان سرپرست وزارت راه منصوب کرد.

? - عده اي از کارمندان وزارت راه طي نامه اي به رئيس جمهور ، نسبت به انتصاب سرپرست وزارت راه ، اعتراض کرده و او را به عنوان کسي که آمار غلط به وزير مي داده و عامل بخشي از تخلفات بوده است ، معرفي کرده اند.

سئوال :

 اولا ، چرا آقاي رئيس جمهور ، فردي را که از سوي اکثريت نمايندگان مردم ، فاقد صلاحيت و متخلف شناخته شده ، به مشاورت خود برمي گزيند؟

ثانيا ، چرا فردي را که داراي وضعيتي مبهم ، بلکه مساله دار است به سرپرستي وزارت راه برگزيده است؟

آيا راهکار شايسته تري وجود نداشت؟

/ 0 نظر / 2 بازدید