پيمان با شهيدان

بسم رب الشهدا شهادت شهيد عبدالعزيز رنتيسی  را به پيشگاه امام زمان (عج) ، رهبر انقلاب اسلامی و همه آزادگان جهان بويژه ، مبارزان فلسطينی ، تبريک و تسليت عرض می نمايم.

رنتيسی در راه آزادی فلسطين ، انجام وظيفه کرد و روسپيد و سرفراز به عاقبت نيک خود رسيد . بدون شک ما نيز در اين راه ، وظيفه ای داريم و هرکسی به قدر توان خود بايد در اين راه گامهای استوار بردارد . راه رنتيسی را جوانان غيور و شجاع فلسطينی ، لبنانی و.... خواهند پيمود.

پرچم حق بر زمين نمی ماند ، جولان باطل نيز ديری نمی پايد . اين سرنوشت محتوم ظلم است که نابود گردد . شهيدان راه حق و راه خدا ، زنده و جاويدانند ، اما ياران باطل و ظلم ، سرنوشتی نکبتبار و نابودی مفتضح ، در پيش دارند.

همه بايد فرياد برآوريم : زنده باد فلسطين ! زنده باد شهيد احمد ياسين ، زنده باد شهيد رنتيسی و زنده باد همه شهيدان و همه رزمندگان راه حق و آزادی فلسطين!

چهره ضد بشری سردمداران استکبار آمريکايی ، صهيونيستی ، امروز کاملا رخ نموده است . کورند آنان که هنوز آمريکا را منادی آزادی و دموکراسی !!! می دانند . اينان جرسومه های فساد و تباهی و آدم کشی هستند . حيف از نام انسان که بر اين جانوران درنده خونخوار نهاده شود.

زنده باد فلسطين . زنده باد قدس شريف

/ 0 نظر / 2 بازدید