زنده باد ملت شريف ايران

به نام خدای مهربان

و سرانجام ، خداوند ، ذلت را نصيب

دشمنان جمهوری اسلامی کرد و آنان را

ناکام گذارد.

ملت با غيرت ايران بار ديگر پوزه آمريکا و

نوکران او را به خاک ذلت ماليدند.

ملت ايران هم غيرت دينی دارد ، هم غيرت

 ملی . عده ای خائن که همه چيز خود را

به دشمن فروخته اند ، حسابشان از ملت

 ايران جداست . اينان جزو ملت نيستند ،

اگر بودند ، دريوزگی دشمن نمی کردند .

دشمنان اسلام و نظام جمهوری اسلامی

 به خائنان وطن فروش اميد بسته بودند و

خيال می کردند که نيرنگ اين دار و دسته

 خائن ( در لباس روشنفکر ، دانشگاهی ،

دانشجو و.... و حتی روحانی ) در مردم

ايران تاثير گذار است ! غافل از اين که مردم

 آگاه ايران ، روشنفکر نماهای بی غيرت و

 دانشگاهيان و دانشجو نماهای نا آگاه و

احيانا فريب خورده و روحانی نماهای حسود

 و بی درد و حتی بی دين را از نوع خوب و

واقعيش تشخيص می دهند و فريب دار و

 دسته جاهل و مغرض و دشمن شادکن را

نمی خورند.

ديديم که مردم شريف ايران با حضور

گسترده خود در انتخابات اول اسفند ، بار

ديگر به دنيا نشان داد که بر عهد و پيمان

خود با شهيدان و بر ادامه راه امام خمينی

 (ره) مصمم است و دشمنان را در توطئه

هايش ناکام می گذارد .

رای ديروز مردم ، مشت محکمی بود بر

دهان دشمنان و ياوه گويان بی دردی که

فقط رضايت دشمن برايشان مطرح است

و ديگر هيچ !

زنده باد ملت شريف ايران ! پاينده باد

جمهوری اسلامی ايران . درود بر رهبر آگاه

و فرزانه انقلاب اسلامی که با هدايت های

امام گونه خويش ملت ايران را به عزت و

سعادت رهنمون می گردد .

دشمنان بدانند ، ملت سربلند ايران باز هم

 همچون گذشته همراه رهبر محبوب

خويش راه امام خمينی را ادامه خواهند داد

 و خائنان وطن فروش را به سزای خيانت

خود خواهند رساند.

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید