توزیع سبد رایگان دولت !!!

امروز بعد از ظهر از خیابان ارم (قم) عبور می کردم، به فروشگاه 15 خرداد که رسیدم جمعیت بسیار زیادی در پیاده رو خیابان روبری فروشگاه تجمع کرده بودند، یکطرف زنها و یه طرف مردها و پرده کوچکی روی در فروشگاه نصب شده بود با عنوان " محل توزیع سبد کالای رایگان دولت" ! تجمع مردم در روز برفی و هوای سرد برای دریافت سبد رایگان اهدایی دولت! شعارهای دولت جدید علیه یارانه که آن را گداپروری و... می نامیدند را در خاطرم تداعی کرد. با خود فکر کردم: آیا یارانه ای که مردم با مراجعه به عابر بانک ها دریافت می کردند، گداپروری و ذلت آمیز و توهین آمیز بود، یا تجمع انبوه مردم در خیابان، آن هم در برف و سرما و انگشت نما شدن افرادی که برای دریافت سبد کالا جمع شده اند. آن هم با برچسب تحت پوشش کمیته امداد بودن آنان!!! ؟؟؟
لحظه ای درنگ کردم و به حرف هایی که بین مردم رد و بدل می شد گوش دادم، یکی می گفت: چه عیبی داشت که پول این سبد را هم به حساب یارانه ای ما می ریختند تا آبرومندانه آن را برداشت کنیم؟ دیگری می گفت: این دولتی ها حاضرند خودشان یا اعضای خانواده شان در این سرمای زمستان برای گرفتن سبد کالا، ساعت ها روی پا بایستند ؟ دیگری می گفت: این سبد حمایتی است یا سبد نارضایتی؟ و یکی هم که از خستگی و سرما آزرده شده بود و عصبانی بود، می گفت: این سبد حمایت از مردم نیست، بلکه سبد حماقت است که ...
با خودم گفتم: آیا بهتر نبود دولت جدید به قهقرا بر نمی گشت و همان شیوه یارانه نقدی را که مردم آن را پسندیده بودند، ادامه می داد؟

/ 0 نظر / 5 بازدید