شعارهای انتخاباتی ویژه (1)

از شعارهای انتخاباتی میرحسین موسوی:

١ - جمع کردن گشت‌های ارشاد

٢ - آزاد و قانونی شدن تلویزیون خصوصی

سؤال:

١ - ظاهرا موضوع این شعارها، جزو مشکلات مهم مردم ایران است! و الا بعید بود کاندیدای ریاست جمهوری، آنها را مطرح نماید! درسته؟

٢ - چه کسانی از عملی شدن این شعارها سود خواهند برد؟ دوستان نظام یا دشمنان؟

٣ - فکر می کنید آمریکا و اسرائیل از این شعارها و عملی شدن آنها خیلی عصبانی باشند؟ جدا همینطوره؟

/ 1 نظر / 30 بازدید
سارا دانش

این هر دو بر می گرده به نگاه اخلاقی جناب میر حسین موسوی...اون هم احترام به کرامت انسان و شعور ایرانیه... گشت ارشاد تحقیر و ظلم به شخصیت انسانه... و تلویزبون خصوصی به این معنی هست که جامعه ایران بدون قیمومیت می تونه فعالیت سیاسی و فرهنگی انجام بده