شب یلدا

خداوند مهربان، شب را بستر آرامش انسان ها قرار داد.
شب یلدا از همه شب های سال طولانی تر است، یعنی آرامش بیشتری در این شب برای انسان ها فراهم شده است.
هنر ما باید این باشد که آرامش را برای خود و دیگران بخواهیم و از آن بهره مند شویم.
اما براستی چرا کسانی هنرشان را در برهم زدن آرامش دیگران بروز می دهند؟
چرا صهیونیست ها و سران استکبار مثل آمریکا و انگلیس خبیث و نوکرانشان مثل شاه عربستان و امیر بحرین و... آرامش مسلمانان و شیعیان را برهم می زنند و زندگی را بر آنان سخت می سازند؟
شاید این ها بویی از انسانیت نبرده اند که چنین با انسان ها در ستیزند.

/ 0 نظر / 5 بازدید