مسئولان به نظر و خواست مردم توجه کنند!

نظر مردم و خواست مردم ملاک تصمیم گیری و اقدام مسئولان کشور و دولت هست یا نه؟
چرا وقتی می خواهند یارانه ندهند! برای ندادن یارانه از مردم می خواهند که در "حرکت بزرگ ملی" نگرفتن یارانه" شرکت کنند! یعنی از مردم خواسته می شود که درباره گرفتن یا نگرفتن یارانه نظر بدهند. ولی وقتی قرار است قیمت ها را بالا ببرند و گرانی را بر مردم تحمیل کنند، از مردم نظرخواهی نمی شود؟!

چرا وقتی بانک ها حاضرند به مردم سود بیشتری بدهند، بانک ها را مجبور می کنند که از سودهای پرداختی خود کم کنند، بدون آنکه از مردم نظرخواهی شود؟! ولی وقتی بانک ها از مردم سود بیشتری می گیرند، بانک ها مجبور به گرفتن سود کمتر نمی شوند؟!

آیا واقعا مسئولان به فکر مردم و منافع مردم هستند یا ... ؟ ایکاش واقعا نظر و خواست مردم ملاک تصمیم گیری و اقدام مسئولان کشور و دولت بود!

/ 0 نظر / 11 بازدید