کاندیداها مردم را سرکار نگذارند!

کاندیداهای محترم ریاست جمهوری، فیلم مستند 1 خود را از طریق صدا و سیما به نمایش گذارده اند و اکنون به نمایش مستند 2 خود باید بپردازند. ولی امروز آقای رضایی که خیلی هم دم از مردم می زند، مردم را سرکار گذاشت و ظاهرا چون مستند 2 نداشت، مستند 1 را دوباره پخش نمود و به این وسیله، امشب مردم را سرکار گذاشت.
امیدواریم در مراحل بعدی (رئیس جمهور بشود یا نشود) سعی کند مردم را سرکار نگذارد.

/ 0 نظر / 6 بازدید