حمایت امام خامنه ای از دولت ها

گاهی اوقات برخی از رؤسای جمهور چنان دم از حمایت امام خامنه ای (دام ظله) از دولت خود می زنند که گویا ایشان از دولت های گذشته یا اصلا و یا این چنین حمایت نکرده است! در حالی که حمایت معظم له از دولتها علیرغم تفاوت هایی که داشته - مثلا حمایت امام خامنه ای (دام ظله) از دولت نهم و تا اندازه ای از دولت دهم، بیشتر و عمیق تر از حمایتشان از سایر دولت ها بوده است - حمایتی جدی بوده و منشأ آن نیز آن بوده که همه دولت ها منتخب مردم بوده اند. به این فراز از سخنان امام خامنه ای (دام ظله) در دیدار مسؤولان نظام با ایشان در تاریخ 93/4/16 توجه نمایید:
«بنده دولت را حمایت میکنم. من از همه‌ى توانى که در اختیارم هست استفاده خواهم کرد براى کمک به دولت؛ دولت را تأیید میکنم، حمایت میکنم، مثل همه‌ى دولتهاى گذشته. نسبت به مسئولان بلندپایه‌ى دولت - آنهایى که میشناسم - اعتماد دارم. همه‌ى دولتهایى که بعد از انقلاب سر کار آمدند، دولتهاى منتخب مردمند و بنده در همه‌ى این دوره‌ها - آن‌وقتى که مسئولیّت داشتم - از همه‌ى این دولتها حمایت کردم. همه‌ى دولتها هم نقاط مثبتى دارند، [هم] نقاط منفى‌اى دارند؛ هیچ دولتى نیست که بگوید من همه‌ى نقاطم مثبت است یا کسى بگوید همه‌ى نقاطش منفى است؛ نه، مثبت و منفى مخلوط است.»

نتیجه میگیریم که جو تبلیغاتی که خصوصا این روزها در روزنامه های فراوان اطرافیان دولت، در زمینه حمایت امام خامنه ای از دولت یازدهم، به راه انداخته شده، به طوری که گویا ایشان از هیچ دولتی غیر از دولت یازدهم حمایت نکرده و یا حمایت ایشان از دولت یازدهم جنسش با آن حمایت ها متفاوت است، جو تبلیغاتی کاذب و فریبنده ایست که شایسته است رئیس جمهور و سایر دست اندرکاران دولت، از این جو فریبنده و کاذب جلوگیری نمایند و کاری کنند که حمایت امام خامنه ای (دام ظله) و حمایت مردمی از دولت یازدهم، ماندگار بماند و مستحکم شود.

/ 0 نظر / 108 بازدید