اعتدال، شعاری که هنوز مفهومش مشخص نیست

این روزها همه جا سخن از اعتدال است و دولت یازدهم  نام اعتدال را بر خود نهاده است، اما ظاهرا مفهوم آن چندان هم روشن نیست. یکی از  دانشجویان در ملاقات با مقام معظم رهبری از معنای اعتدال پرسید؛ مقام معظم رهبری فرمودند؛ آقای رئیس جمهور که این شعار را مطرح کرده است، آن را معنی خواهد کرد (نقل به مضمون).
از آقای سیدمحمد غرضی کاندیدای ریاست جمهوری و رقیب آقای روحانی، درباره شعار اعتدال  سئوال شده و جواب داده است: من با اعتدال میانه خوبی ندارم، ‌من فرزند انقلاب هستم، لذا با انقلاب میانه خوبی دارم. من احساسم بر این است که اهداف انقلاب که سه کلمه عظیم نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی است، باید با 2/۹۸% آراء باقی بماند. و زمانی که ما از این درصد آراء عدول می‌کنیم من ناخوشایند می‌شوم.
آقای غرضی تعدد و اختلاف نظرات نسبت به تعریف اعتدال را از مواردی دانست که موجب شده است تاکنون اعتدال تبیین و تعریف درستی نداشته باشد.
به نظر می رسد آقای غرضی شعار اعتدال را نوعی عدول از شعار "نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی" می داند.
گفتنی است که هنوز نه تعریف روشنی از اعتدال در سخنان آقای روحانی و طیف او دیده شده و نه رفتاری که بیانگر این معنی باشد.

/ 1 نظر / 12 بازدید
مهدی

شاید منظور کسانی که شعار اعتدال را مطرح می کنند این باشد که مسیر خط امام و گفتمان انقلاب اسلامی که استکبار ستیزی را به همراه دارد، افراط گرایی است و باعث تحریم های دشمنان ما شده است، بنابراین باید مقداری از آن گفتمان کوتاه بیاییم تا مثلا دشمنان به ما رحم کنند و تحریم هایشان را بردارند، و این یعنی اعتدال!