عاشورا و افشای چهره يزيديان

در مکتب امام <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

عاشورا مردم را به هيجان مي آورد

 

اين خون سيدالشهداست كه خون هاي همه ملت هاي اسلامي را به جوش مي آورد و اين دسته جات عزيز عاشوراست كه مردم را به هيجان مي آورد و براي اسلام و براي حفظ مقاصد اسلامي مهيا مي كند. در اين امر، سستي نبايد كرد. البته بايد مسائل روز گفته بشود.

بايد درهمه منابر به اين جوانهايي كه گول خورده اند- از اين منافقين و امثال آن ها- نصيحت بشود، دعوت به حق بشود. بايد آن ها را فهماند كه اين هايي كه شما را دعوت مي كنند كه به ضد جمهوري اسلامي قيام كنيد، اين ها با اسلام بدند؛ با اسم اسلام، مي خواهند اسلام را از بين ببرند. اين ها يك روز با مقاصد اسلامي همراه نبوده اند. اين ها نهج البلاغه و قرآن را اسباب دست قرار دادند؛ براي اينكه نهج البلاغه و قرآن را از بين ببرند. و  اين جوان هاي بي اطلاع، اين دخترهاي بي اطلاع، اين پسرهاي بي اطلاع [كه] دستخوش اين تبليغات سوء اينها شده اند و در مقابل ملت ايستاده اند و در مقابل ملت مي خواهند كاري انجام بدهند، حالا بايد بفهمند اين ها كه نمي توانند كاري انجام بدهند.

اگر بيايند درخيابان ها و بخواهند شلوغ بكنند، همان خود مردم آنها را تربيت مي كنند.

قواي نظامي و انتظامي قدرتمندند و جلوي اين ها را مي گيرند. شما بچه ها و جوان ها، چرا خون خودتان را به هدر مي دهيد؟ شما برگرديد به اسلام، رها كنيد اين اشخاصي كه شما را اغوا مي كنند و بياييد توبه كنيد، قبل از اينكه درصحنه گرفتار بشويد كه آن وقت مشكل است.

                                        امام خمینی(ره)- صحيفه نور- جلد 51- صفحه 133

/ 0 نظر / 2 بازدید