دفاع مقدس

هفته دفاع مقدس ،

 مبارکباد

ياد شهيدان گلگون کفن ، جانبازان اسوه صبر

و آزادگان شيرصفت ،

گرامی باد

سربلند و عزيز باد خانواده های محترم شهيدان

سرافراز و پيروز ، رزمندگان بسيجی

و

ياد امام امت ، خمينی بزرگ (ره)

گرامی باد

ای ايران اسلامی ، پرچمت هميشه در اهتزاز !

 

/ 0 نظر / 2 بازدید