آب در هاون کوبيدن؟

آب در هاون كوبيدن<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

رويكرد مردم به اصولگرايان و بي توجهي آنان به احزاب و گروه هاي پرمدعاي توخالي، بدجوري جيليز و ويليز خارجي ها را در آورده است.
رويكرد به اصولگرايان و تلاش اصولگرايان براي خدمت به مردم، نقشه هاي چندساله دشمنان را نقش بر آب كرده و پته آنها را روي آب انداخته است.
اين روزها راديوهاي بيگانه ضمن مصاحبه با برخي از عوامل گروهك هاي فراري و يا سياسيون ورشكسته داخلي از قول آنها وعده مي دهند كه در آينده چنين و چنان خواهيم كرد و...
حكايت اين دارو دسته حكايت آب در هاون كوبيدن است و يا مثل :

شخصي که يك كاسه ماست را درون دريا ريخته و با قاشق هم مي زد، از او پرسيدند چه مي كني؟ جواب داد؛ دارم دوغ درست مي كنم! به او گفتند؛ مگر مي شود با يك كاسه ماست، آب دريا را تبديل به دوغ كرد؟ و يارو با حسرت گفت؛ مي دونم نميشه، اما فكرش رو بكن كه اگر بشه، چي مي شه؟!

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید