اعتدال از پستترین رذائل است

این روزها شعار اعتدال و گفتمان اعتدال نقل مجالس و ورد زبان ها شده و دولت یازدهم نام اعتدال را بر خود نهاده و مدعی است که خط مشی اعتدال را برگزیده است. البته مفهوم و مقصود از اعتدال هنوز از سوی دولتمردان به درستی تبیین نشده است. 
مرور بیانات آیه الله جوادی آملی درباره اعتدال، در این خصوص مفید می باشد.
رسانه‌ها برای برقراری عدل تلاش کنند، نه اعتدال
آیةالله جوادی آملی نوزدهم اسفند هشتاد و هفت در دیدار با مسئولان رادیو معارف و رادیو جوان با بیان این که باید جامعه را با آرامش اداره کرد، عاقل و عالم کردن مردم را از اهداف رسانه ها عنوان کردند و گفتند: ما موظف به اجرای عدل هستیم نه اعتدال، زیرا اعتدال فقط معنایش آن است که ببینیم دیگران چه می خواهند، نه آنکه عدالت چه اقتضایی دارد. بنابراین رسانه ها باید برای برقراری عدل در جامعه تلاش کنند نه آنکه به ایجاد اعتدال روی آورند.
وی تصریح کرد: فرق اساسی عدل و اعتدال آن است که در عدل هرچیزی در جای خود قرار می گیرد پس نقصی ندارد؛ ولی در اعتدال و تعادل با توجه به عرضه و تقاضا کارها صورت می گیرد و برابر خواست مردم سخن گفته و برنامه تولید می‌شود.
عدل از بافضیلتترین فضایل و اعتدال از پستترین رذائل است
آیت‌الله جوادی‌آملی در دیدار سینماگران و کارگردانان مطرح کشور در تاریخ ‎۱۳۸۹/۹/۱۷ نیز با نقد گفتمان اعتدال، افزودند: تبلیغ باید حاصل تحقیق محقق باشد اما چون در بخش هنر، محقق وجود ندارد، باید از مردم تقاضا شود که این نوعی اعتدال است و اعتدال از رذیلترین رذایل است.
ایشان عدل را از بافضیلتترین فضایل و اعتدال را از پستترین تقاضاها برشمردند.
عدل خوب اما اعتدال بد است
آیت الله جوادی آملی در واپسین روزهای سال ۸۷ با مدیران روزنامه فرهنگ آشتی دیدار کرد و به آنها گفت: ما موظف به عدل هستیم، نه اعتدال و تعادل، و فرق اساسی عدل و اعتدال آن است که در عدل هرچیزی در جای خود قرار می گیرد پس نقصی ندارد؛ ولی در اعتدال و تعادل با توجه به عرضه و تقاضا کارها صورت می گیرد، و برابر خواست مردم سخن گفته و برنامه تولید می شود.
آیت الله جوادی آملی اضافه کرد: اگر رسانه های گروهی اینچنین بیندیشند، معتدلند نه عادل، اما وظیفه ما این است که فرهنگ عدالت را بالاببریم.
آیت الله جوادی آملی در دیدار دیگر با مدیران همین روزنامه در سال ۹۰ نیز ضمن تاکید درباره عدل‌خواهی به جای اعتدال‌گرایی، تکرار کرد: باید به فکر عدل باشیم و نه اعتدال بدان معنا که هر چیزی را در جای خود قرار دهیم. اعتدال یعنی تقاضا و عرضه و ما موظفیم که عادلانه زندگی کنیم و در صدد این نباشیم که خود را با عرضه و تقاضا هماهنگ کنیم. لذا باید هر آن چه که مورد نیاز جامعه است را تدارک ببینیم.

/ 0 نظر / 7 بازدید