پست های ارسال شده در آدر سال 1384

غوغای احساسات

  دادگاه كشاند‌‏‎به‌‏‎را‏‎قاضي‌‏‎كبوتران‌ ، ‏‎حكم كشتار‏‎<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> كبوتر را‏‎داد 170‏‎دستور‏‎كبوترباز‏‎دو‏‎اختلاف‌‏‎حل‌‏‎براي‌‏‎قاضي‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ -‎سياسي‌‏‎محافل‌‏‎شديد‏‎واكنش‌‏‎امر‏‎اين‌‏‎كه‌‏‎كنند‏‎ذبح‌‏‎ برانگيخت‌‏‎را‏‎خارجي‌‏‎و‏‎داخلي‌‏‎ از قضات‏‎يكي‌‏‎دستور‏‎به‌‏‎كبوتر‏‎ده‌ها‏‎
/ 0 نظر / 13 بازدید