شاگردان مکتب فقهي آمريکا

بازي اصلاح طالبان با احكام ديني<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

فاطمه راكعي نماينده مجلس ششم ، در اعتراض به عدم استقبال دانشجويان دانشگاه الزهرا (س) از شيرين عبادي   ‹‹ گيرنده جائزه  استكبار ، به جهت تلاش وي براي هموار نمودن زمينه تهاجم فرهنگي بيگانگان و جلب رضايت آمريكا و... ››  به موضع گيري عليه دانشجويان پرداخته و در گفتگو با خبرگزاري ايسنا از طرح موضوع  دهن كجي شيرين عبادي به حجاب اسلامي و رعايت نكردن شئونات اسلامي در فرانسه و دست دادن با مردان نامحرم ( يا نامردهاي مخالف دين و ارزشها ) ،  به شدت برآشفته و گفت: ‹‹ ايشان ( شيرين عبادي)هيچ ادعايي ندارد و معتقد است كه چون پنجاهسالدارد، حجاب برايش واجب نيست››!

شگفت آن كه از صدر اسلام تا كنون ، هيچ فقيه اسلام شناسي فتوا نداده است كه حجاب بر زنان 50 ساله به بالا واجب نيست ! راستي اين حكم را از كجا آورده ا ند ؟ شايد از وقتي كه به تعبير امام (ره) : ‹ كارتر – رئيس جمهور اسبق آمريكا – هم اسلام شناس شده است › ؛ آمريكايي ها مكتب فقهي جديدي را پايه گذاري كرده اند كه اصلاح طالبان ايراني هم در آن مكتب به فراگيري و سپس فتوا دادن مي پردازند و عبادي هم از اين مكتب توشه گرفته است .   

اما سخن اصلي با خانم راكعي اين است كه آيا وي به اين گفته خود ايمان و باور قلبي دارد؟ خانم فاطمه راكعي نمونه اي از عناصري مي باشد كه در جهت منافع حزبي و باندي گروهي خاص به چنين رويكردي از دين مبين اسلام روي آورده اند و به توصيه و تجويز سكولارها به جاي آنكه قوانين اجتماعي را با دين اسلام و شريعت نبوي سازگاري دهند، مي كوشند دين اسلام را تا حد و مرز قوانين مقبول نظام سكولار بين المللي تنزل دهند و به اصطلاح از آن چهره اي امروزي و بهتر بگوئيم هيبتي صرفا دنيوي و انسان مدار بنمايانند. لازم است سخن را در اينجا به آيه شريفه اياك نعبد و اياك نستعين مزين كنيم كه پرستش و  تعبد را صرفا از آن ذات اقدس باريتعالي مي داند و  بر همين اساس ، احكام ثابت  اسلام كه برآمده از قرآن كريم  و آموزه هاي پيامبر اكرم ( ص) و ائمه اطهار (س) است ، هيچگاه تغيير پذير نمي باشند  . زماني كه حكم الهي در خصوص حجاب و شرائط رعايت بر هر مسلماني اظهر من الشمس است و بر هيچ مومني جاي مناقشه و تشكيك نيست ، تبعيت از اعتقادات يك عنصر سست ايمان كه حدود شرعي را به مسخره گرفته و رعايت نمي كند، آيا مي تواند معنايي جز شرك در برابر باريتعالي باشد؟.. وقتي شيرين عبادي معتقد است مرز رعايت حجاب 50 سالگي مي باشد چه جاي ترديدي باقي مي ماند كه وي حكم صريح اسلام را كنار گذاشته است. و تاسف بارتر آنكه خانمي محجبه و با سابقه اي از تدين و ايمان به دين مبين اسلام به جاي آنكه به دفاع از احكام الهي بپردازد ، دنباله روي چنين فرد بي هويتي شده و در دين و شريعت از كسي جز خداوند متعال تبعيت مي كند. به راستي اگر آرامش خدا به دل رسوخ كند و ايمان در گرو اين آرامش ، به عشق ابدي به حق تبديل شود اينگونه به راحتي دين را به بازي نگرفته و در مسلخ سياسي كاري قرباني شياطين نخواهيم كرد و چنانچه حقيقت انسان در مباني جريانات اجتماعي در تمامي ابعاد كشف شود بي شك تاثير شگرفي در جسم و جان انسان دارد و عملكرد ما به گونه اي تنظيم مي شود كه محور، خدا مي باشد و هيچگاه دامان خود را به شرك ديگري و دنياي ديگران آلوده نخواهيم ساخت.  

/ 0 نظر / 4 بازدید