انجام وظیفه مجلس در برابر فتنه گران

امروز مجلس شورای اسلامی به وظیفه قانونی خود عمل کرد و با استیضاح وزیر علوم (آقای فرجی دانا) که میدان داری و اداره دانشگاه های کشور را به عناصر فتنه گر سپرده بود، به ادامه وزارت وی رای منفی داد.
آقای رئیس جمهور(دکتر حسن روحانی) در این باره اظهار داشت: رای مجلس برای همه ما محترم است.
وی سپس آقای محمدعلی نجفی را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب نمود.
نجفی قبلا از سوی رئیس جمهور به عنوان وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی شده بود ولی به دلیل حمایت وی از فتنه 88 و فتنه گران، نتوانسته بود رای اعتماد مجلس را کسب نماید.
آیا انتصاب نجفی به سرپرستی وزارت علوم از سوی رئیس جمهور، نشاندهنده آن است که "رای مجلس برای همه ما محترم است"؟
چه زیبا می فرماید، قرآن کریم: لِمَ تقولون ما لاتفعلون؟ چرا گفتارتان با عملتان دو گونه است؟!

/ 0 نظر / 120 بازدید