آخرین فرصت برای مخالفین و کاندیدای مقبول

نوه هاشمی رفسنجانی:
مسؤولین نهضت آزادی هم مرتبا برای بابابزرگ پیغام و پسغام می فرستند که این انتخابات آخرین فرصت برای همه مخالفین حاکمیت است و شما باید بیایید و ما همه جوره حمایت می کنیم!

نهضت آزادی که تکلیفش معلومه، یک گروه ضد انقلاب و غیرقانونی و سرسپرده به استکبار جهانی. نکته هایی در سخن نوه بابابزرگ هست که قابل تأمل است:
1 - در جمله (مسؤولین نهضت آزادی «هم» مرتبا...) این کلمه «هم» ظاهرا معنایش این است که همه گروه های ضدانقلاب از جمله نهضت آزادی مرتبا برای بابابزرگ پیغام و پسغام می فرستند.
2 - جمله (این انتخابات آخرین فرصت برای همه مخالفین حاکمیت است و شما باید بیایید) معنایش این است که اکنون همه مخالفین نظام پشت آقای هاشمی صف کشیده اند تا حاکمیت نظام جمهوری اسلامی را به چالش بکشند.
3 - جمله (و شما باید بیایید)، یعنی اینکه همه مخالفین نظام، نه تنها آقای هاشمی را به عنوان مخالف نظام پذیرفته اند، بلکه او را به عنوان رهبر مخالفین نظام هم قبول دارند، از این رو از او خواسته اند که وارد میدان ریاست جمهوری شود.
4 - جمله (و ما «همه جوره» حمایت می کنیم)، کلمه «همه جوره» خیلی قابل تأمل است، یعنی حمایت مالی، تبلیغاتی، و اگر هم لازم شد، اردوکشی خیابانی و تکرار سناریوی فتنه 88 و...

/ 1 نظر / 36 بازدید
...

تو خیلی خوب تأوبل به رأی می کنی! آفرین! حالا بگو جایگاه کسی که تاویل به رای می کنه کجاست؟