چراغ سبز اصلاح طالبان

چراغ سبزهاي اميد براي آمريكا و وابستگانش<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 1 - نقش مطبوعات وابسته به طيف اصلاحات در القأ ايده ذلت مآبانه گفتگو با دشمن ( آمريكا ) ... اميد كاذبي را در دل سردمداران آمريكا  و زايده هاي به اصطلاح اصلاح طلب داخليشان بر افروخت  و باورشان شد كه جمهوري اسلامي ايران براي اين امر ذلت بار در برابر آمريكا زانو خواهد زد . آنان نوشتند: «تشنج در رابطه با آمريكا به ضرر منافع ملي ماست. »(1)

هفته نامه آبان كه يكي از طرفداران جدّي رابطه با آمريكاست، با اشاره به اين كه كشورهاي دنيا از جمله اتحاديه اروپا، روابط خارجي خود را پس از نگاه به آمريكا تنظيم مي كنند؛ تصريح مي كند:

«اگر دولت خاتمي مي خواهد در سياست خارجي خود كه بر تنش زدايي مبتني است، موفق شود، ابتدا مي بايست به تنش زدايي با آمريكا بپردازد. »(2)

دكتر داود هرميداس باوند نيز در تحليل اين مطلب مي گويد:

«خاتمي معتقد به تنش زدايي در صحنه بين الملل مي باشد از طرفي، ايران و آمريكا هر دو از ادامه تنش طي بيست سال گذشته متضرّر شده اند. آمريكا چون از نفوذ و قدرت زيادي برخوردار است، مانع تحقق بسياري از منافع ما در آسياي مركزي، افغانستان، خليج فارس و شمال عراق شده است، لذا مصلحت ايران اقتضا مي كند كه براساس منطق، باب گفتگو با آمريكا را باز كند. »(3)

احمد زيد آبادي از تحليل گران مسائل سياسي وابسته به طيف اصلاح طلب كه سهم قابل توجهي را در مطبوعات زنجيره اي در تبليغ رابطه با آمريكا، برعهده داشته است مي گويد:

«پي گيري روند تشنج زدايي در روابط خارجي، بويژه با ايالات متحده آمريكا كاملاً ضروري مي نمايد. به اعتقاد من، بدون تشنج زدايي از روابط ايران و آمريكا، ديپلماسي ايران از بن بست هايي كه در برخي مناطق با آن روبروست، خلاصي نخواهد يافت. »(4)

2 - عامل ديگري كه اميدهايي را در آمريكا و ايران براي گشايش روابط ديپلماتيك ايجاد كرد، طرح گفتگوي تمدن ها و فرهنگ ها از سوي رئيس جمهور بود. آقاي خاتمي در باره اين طرح مي گويد:

«اعتقاد من اين است كه ما بايد در ميان فرهنگ ها باب گفتگوي انتقادي را بگشائيم (برخلاف نظر هانتينگتون) در اين گفتگوها نظريه پردازان بايد افراد صاحب نظر در عرصه فرهنگ باشند، زيرا عالمان فرهنگي، مصالح جامعه بشري را در نظر مي گيرند و اين نقطه مقابل عملكرد سياست مداران است. در اين حالت، عالمان دو طرف، علاوه بر گفتگو بر دانش خود و طرف مقابل خواهند افزود. »(5)

اين نظريه پس از انتخابات رياست جمهوري بار ديگر در مصاحبه آقاي خاتمي با شبكه تلويزيوني سي. ان. ان و پيش از آن نيز در نطق در قالب «گفتگوي تمدن ها» مورد تأكيد قرار گرفت.
با ارائه اين پيشنهاد به سازمان ملل متحد از سوي آقاي خاتمي، اين بحث ابعاد جديدي به خود گرفت و مورد استقبال جهانيان واقع شد. سازمان ملل نيز آن را در مجمع عمومي به رأي گذاشت كه به اتفاق آرأ تصويب شد و سال 2001 ميلادي نيز از سوي همان سازمان به سال گفتگوي تمدن ها نام گذاري شد. (6)

در هر صورت، استقبال آمريكاييان از پيشنهاد گفتگوي تمدن ها جالب توجه بود .
آلبرايت (در سخنراني خود در كنفرانس شوراي همكاري آمريكاييان - ايرانيان) در اين باره مي گويد:
«در پاسخ به دعوت رييس جمهوري جديد ايران براي گفتگو ميان مردم دو كشور، رييس جمهور كلينتون و من از اين دعوت استقبال كرديم. ما تماس هاي دانشگاهي، فرهنگي و ورزشي را ترغيب كرديم و توصيه هاي مشورتي را براي آمريكايياني كه خواهان سفر به ايران هستند را نيز تغيير داديم. »(7)
آنها حتي به اين طرح رأي مثبت دادند و برخي از مقامات آمريكايي در وصف آن نكته ها گفتند. گرچه در عمل حرمتش را پاس نداشتند و در سال گفتگوي تمدن ها شعله هاي جنگ، خشونت و انتقام را نسبت به هر زمان ديگر برافروخته تر نگاه داشتند.(8)

نكته اي كه بايد در اين جا تحليل شود اين است كه طرح مذكور چه ارتباطي با مسئله عادي سازي روابط دو كشور دارد؟ و چرا اساساً آمريكاييان بايد تا اين اندازه از ارائه آن خشنود و خرسند باشند؟ پاسخ اين پرسش را با توجه به نكته زير در خواهيد يافت.

نكته : عده اي همواره كوشيده اند كه ملت آمريكا را ملّتي داراي تمدن بزرگ با پيشينه فرهنگي غني معرفي كنند كه متأسفانه اين مطلب در سخنان آقاي خاتمي در مصاحبه اش با ‹ N .NC.به شكل اغراق آميزي ابراز شد.

اما :

 رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت الله خامنه اي در هشتمين اجلاس سران كشورهاي اسلامي در تهران در ضمن سخنان بسيار مهمي كه تحسين همگان را برانگيخت، طرح هاي بسيار اساسي و راه كارهاي عملي ارزشمندي را ايراد فرمودند كه مورد توجه ويژه اعضاي كنفرانس قرار گرفت.
يكي از اصولي ترين و مؤثرترين راه كارها كه مي توانست عزت و اقتدار امت اسلامي را به طور عملي در صحنه بين الملل تضمين كند، پيشنهاد زير بود:

«. . .كنفرانس اسلامي به نمايندگي از پنجاه و پنج كشور اسلامي و يك ميليارد و چند صد ميليون مسلمان، يكي از اعضاي ثابت شوراي امنيت سازمان ملل متحد شود و تا وقتي حق وتو باقي است، ششمين عضو داراي حق وتو در آن شورا باشد. »

اين پيشنهاد بسيار اساسي مي توانست تعادل و توازني بين دنياي اسلام و غرب در عرصه تصميم سازي هاي بين المللي ايجاد كند و موفقيت كشورهاي اسلامي را با نفوذ در ساختار تصميم گيري هاي كلان بين المللي بالا برد. دقيقاً از اين منظر بود كه اين طرح به شكل رقيق تر آن، در بند بيست و دوّم بيانيه نهايي تهران، مصّوب هشتمين اجلاس سران كشورهاي اسلامي مورد تأكيد قرار گرفت و از دبير كل سازمان ملل متحد در آن اجلاس خواسته شد كه:

«اصلاح سازمان ملل را بنحوي پي گيري كند كه حداكثر دموكراتيزه شدن تصميم گيري در درون نظام سازمان ملل تضمين گردد . در اين زمينه كنفرانس اسلامي بر لزوم استيفاي نقش و جايگاه مؤثر و عادلانه تر مجموعه اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي در ارگان هاي سازمان ملل، خصوصاً شوراي امنيت، تأكيد مي كند. »

مع الأسف اين پيشنهاد مهم كه با بخش اعظمي از مشكلات موجود دنياي اسلام در ارتباط مستقيم بود، در مرحله پيگيري به دليل انگيزه هاي سياسي در كوره راه هاي هزار تو و پر پيچ و خم سياست به بوته فراموشي و اهمال سپرده شد. هر چند مسلّم بود كه آمريكا، اسرائيل و برخي از قدرت هاي بزرگ و متنفذ سازمان ملل، كه به استقبال طرح گفتگوي تمدن ها رفتند، هرگز نسبت به پيشنهاد مذكور روي خوش نشان نخواهند داد. چرا كه با منافع شان در تضاد و اصطكاك است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -  صادق زيبا كلام: روزنامه جهان اسلام: خرداد 1378 .

2 -  هفته نامه آبان: شنبه 27 شهريور 1378، شماره 93 .

3 - هفته نامه آبان: شنبه، 6 شهريور 1378، شماره 90 .

4 - هفته نامه آبان: شنبه، 10 مهرماه 1378، شماره 95، ص 4 .

5 - هفته نامه آبان: شنبه، 27 شهريور 1378، شماره 93 .

6 - روزنامه آزاد: دوشنبه، 16 اسفند 1378، شماره 270، ص 3 .

7 - روزنامه سلام: ويژه نامه انتخاباتي، فروردين 1376، ص 24، سياست خارجي سيدمحمد خاتمي .

8 - طرح گفتگوي تمدن ها در مقابل نظريه برخورد تمدن هاست كه قبلاً توسط يك نظريه پرداز آمريكايي به نام«ساموئل هانتينگتون» ارائه شده بود و منظور هانتينكتون از برخورد تمدن ها نيز جنگ ميان تمدن غرب و تمدن نوين اسلامي بود. اما طرح گفتگوي تمدن ها بر نفي هرگونه برخورد و جنگ ميان ملت ها و دولت ها و جايگزين كردن تعامل و تقارب فرهنگ ها و تمدن هاي موجود به يكديگر تأكيد دارد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید