ادامه خوش خدمتي ...

هجمه سكولارهاي داخلي به مقدسات 2<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شاخه سكولاريسم داخلي كه ريشه اش در ساختار نظام جهاني سكولار آمريكائي نهفته است به منظور آنكه بتواند خدمت شايان توجهي به مادر خود يعني جريان سكولاريسم بين المللي كند ، در تمامي ابعاد و زوايا جامعه اسلامي را مورد حمله و تهاجم قرار مي دهد . حرمت شكني و قداست زدائي از جامعه اسلامي برگي از افتخارات شاخه ايراني اين حركت ماديگرا مي باشد .

از زاويه اي ديگر به بررسي و تشريح اين جريان كاملا منحرف و خطرناك مي پردازيم . بي شك در قاموس سكولاريسم مرزها و هويتها در قالب منيات و تمايلات حيواني انسان مي گنجد و آنجا كه انسانها در برآورده كردن غرائز و شهوات خودنمائي مي كنند ، سكولاريسم به شكار وجوه اشتراك ميان بشر مي پردازد. سكولاريستها هيچ محدوده اي براي خود قائل نيستند ،مگر منشور بين المللي منافع ليدرهاي اين جريان مخوف كه در باندهاي مافيائي در سراسر دنيا گسترده شده اند . خيانت واژه اي است كه صرفا در منظر جريانات بي هويت در مدار بي هويتي و ولنگاري مفهوم پيدا مي كند يعني اگر عضوي از اين گروه به آرمانهاي سكولاريسم و دين زدائي پشت كند خائن شناخته شده و محكوم به مجازات است ، اما اگر همين عضو به منافع ملي و مصالح كشور خود خيانت كند و اطلاعات و اسرار مردم مملكت خود را در راستاي منافع بيگانگان و به طور مشخص سكولاريسم جهاني بفروشد نه تنها خائن نيست بلكه مستلزم پاداش و جائزه ويژه نيز مي باشد.

نمونه هاي اين خوش خدمتي به دشمنان را مي توان  در حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ( اسم بدون مسما ، خيلي خنده دار است ) يافت . در نمونه اي گويا در نشست علني مورخه 3/9/82 مجلس ششم ، احمد شيرزاد نماينده اصفهان و عضو فراكسيون ضد عدالت در نطق پيش از دستور نه تنها تاريخ انقلاب را سراسر فريب و خدعه خواند بلكه به افشاي اسرار كشور در پروژه ي  فعاليتهاي هسته اي ايران پرداخت و در آستانه برگزاري نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي در خصوص پرونده هسته اي ايران برخي از مهمترين فعاليتهاي ايران در اين خصوص را افشا كرد و با استناد به اين فعاليتها حكومت ايران را متهم به فريب و دروغگوئي كرد. مطالب خائنانه اين عضو كوچك جريان سكولار و مافياي ضد عدالت ، اين نكته را كاملا آشكار ساخت كه جريان سكولاريسم ايراني به هيچ يك از قواعد و ملزومات ملي گرايانه نيز اعتقاد ندارد و به منظور خوشامد اربابان خود حاضر به فناي تمامي افتخارات ملي خود مي باشد. افتخاراتي كه حاصل زحمات و فداكاريهاي هزاران هزار ايراني مي باشد تا در دنيا سربلند و سرافراز باشد. 

شاخه سكولار ايراني بهائي گزاف را در قبال اين اشتباه استراتژيك پرداخت خواهد كرد . بهائي كه آثارش در تاريخ ايران باقي خواهد ماند و درس عبرتي براي تمامي خائنان به ايران خواهد بود. و در قبال اين جزا بايد دل خود را به شادباشهاي راديوها و رسانه هاي وابسته به نظام زر و زور و تزوير بين المللي خوش كند و آن را در پرونده خود ثبت و ضبط نمايد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید