سیاه نمایی و القاء یأس و ناامیدی

این روزها صداهایی که از حلقوم دشمنان خارج نشین و داخل نشین و حتی کسانی که خود را دوستان نظام می دانند! و حتی کسانی که کاندیدای ریاست جمهوری شده اند، همه به نوعی سیاه نمایی و القاء یأس و ناامیدی و تخریب و القاء ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی و نادیده انگاشتن خدمات فراوان نظام را تداعی می کنند! به راستی آیا این چنین است؟
آیه الله محمدی ری شهری در این زمینه می گوید:
فضای سیاسی فعلی کشور، فضای مشکل داری نیست و شبیه سایر دوران هاست. در شرایط انتخابات، دشمنان انقلاب و نظام اسلامی تلاش می کنند فضا را ملتهب نشان دهند تا مردم کمتر پای صندوق های رأی حاضر شوند.

/ 0 نظر / 7 بازدید