کاندیداتوری محسن رضایی

در اخبار آمده بود که بلاخره آقای محسن رضایی نیز نام خود را وارد لیست کاندیداهای ریاست جمهوری کرد!
درباره چرایی اقدام وی باید گفت: علاوه بر این که کاندیدا شدن برای همه واجدان شرایط قانونی، آزاد است. آقای رضایی به فرموده سعدی شیرازی عمل کرده که گفت:
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز - مرده آن است که نامش به نکویی نبرند
آقای رضایی فکر کردند، برای اینکه نامشان به نکویی برده شود، بهتر است در لیست کاندیداها باشد. و الا ممکن است نام ایشان به فراموشی سپرده شود.

/ 2 نظر / 21 بازدید
مهدی

ای کلاغ عرصه سیمرغ نه جولنگه توست

محمد

من هم با آقا سعید موافقم. بعضی ها چون فهم و درک سیاسی ندارند، نمی توانند مسائل را تحلیل کنند. اون وقت خودشان را کلاغی می دانند که حق جولان در عرصه سیمرغ را ندارند و فکر می کنند دیگران هم باید مثل اونها باشند و از کنار مسائل سیاسی بدون فهم درست، بگذرند!