چهره سازي وارونه اصلاح طالبان

دكتر فاطمي ؟ يار دكتر مصدق و عامل بيگانگان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

          برخي ، در تحريف تاريخ  ، يد طولايي دارند ؛ ازجمله ، روشنفكرمآب هايي كه دريوزگي بيگانگان را افتخار مي دانند و با لقمه ناني كه بيگانگان در سفره شان مي گذارند ، نمكدان وطن و هموطنان خود را شكسته و به ساز بيگانگان كوك مي شوند و تقلا مي كنند . اين گونه روشنفكر مآب ها ، خادمين ملت را برچسب خيانت مي زنند و مثلا به تحريف شخصيتي شهيد شيخ فضل الله نوري ، شهيد نواب صفوي و ... مي پردازند و در عوض ، به گردن كساني كه نوكري بيگانگان را افتخار خود دانسته و به ملت و كشور خود خيانت كرده اند ، حلقه گل مي اندازند ؛ نمونه هايي از قبيل دكتر مصدق و يار او دكتر فاطمي و ....

در خصوص آمر اصلي ترور دكتر فاطمي، محمدمهدي عبدخدايي مي گويد:

         «بنده چند روز قبل از آنكه مأمور زدن فاطمي شوم در زندان قصر به ديدار شهيد نواب صفوي رفتم و ايشان در آن ديدار به من گفت كه شما خودتان را براي انجام مأموريت مهمي آماده كنيد. پس از چند روز شهيد عبدالحسين واحدي كه جانشين غيررسمي شهيد نواب در مقطع غيبت او، و مرد شماره 2 فدائيان اسلام به شمار مي رفت به من ابلاغ كرد كه مقصود نواب از آن مأموريت، ترور فاطمي است كه در حال حاضر عامل هماهنگي دربار و مصدق و مانع اجراي احكام است. بنابراين شهيد نواب از اين تصميم هم اطلاع و هم رضايت داشته است. علاوه بر اين در رفتار ايشان پس از آزادي نه تنها هچيگونه نشاني از نارضايتي نسبت به اين اقدام ديده نشد، بلكه با رفتار تفقدآميز نسبت به بنده به شكل تلويحي رضايت خود را ابراز كرد. شهيد نواب فرداي پس از آزادي از زندان و درحالي كه از تمامي نقاط ايران و تهران دسته دسته به ديدار ايشان مي آمدند، بلافاصله دسته گلي را كه يكي از دوستان پس از آزادي براي ايشان آورده بود برداشت و با يادداشتي كه با مضمون «گل دوستان تقديم به گل بوستان اسلام محمدمهدي عبدخدايي» بر آن نصب كرد به همراه سيدعبدالحسين و سيدمحمد واحدي، خليل طهماسبي و امير عبدالله كرباسيان (مدير روزنامه نبرد ملت) در زندان به ديدن من آمد و در اتاق سرتيپ جليلوند با من ملاقات كرد كه گزارش شهرباني وقت از اين ديدار هم اينك موجود است. پس از آن روزي كه بنده قرار بود آزاد شوم افسر نگهبان، آقاي خسرو گرجي از ترس اينكه با آزاد كردن من تظاهراتي عليه حكومت انجام شود به نواب صفوي زنگ زد و گفت اگر ممكن است ما ايشان را فردا آزاد كنيم كه شهيد نواب گفته بود ؛ ايشان را به همين محل اقامت ما بياوريد. به ياد دارم هنگامي كه مرا در نزديكي آن محل از ماشين پياده كردند. شهيد نواب تا مقابل اتومبيل به استقبال من آمد. »(*)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*- روزنامه رسالت، ويژنامه صحابه صبح، بهمن 1379، ص 8

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید