ناکامی دشمنان با حضور ملت در صحنه

بخشی از بیانات مهم مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان و جمعى از کارکنان‌ نیروى هوائى ارتش جمهورى اسلامى ایران‌:

... دشمنان ملت ایران در این سى و چند سال هر چه در توان داشتند، علیه این ملت به کار گرفتند؛ چیزى در چنته ندارند که علیه ملت ایران به کار نگرفته باشند؛ تحریکات کردند، جنگ راه انداختند، از دشمن جمهورى اسلامى با همه‌ى توان حمایت کردند، معارضه‌ى سخت کردند، معارضه‌ى نرم کردند؛ هر چه در توان داشتند، با این ملت مبارزه کردند؛ اما ملت ایستاد، ایستادگى کرد؛ نه فقط نتوانستند او را به زانو در بیاورند و بشکنند، نتوانستند جلوى پیشرفت او را بگیرند - این ملت پیشرفت کرده است - از هر کارى که در اختیارشان بود و میتوانستند، استفاده کردند؛ توطئه کردند، کودتا راه انداختند، تحریک نظامى کردند، حمله به هواپیما کردند، تحریمهاى سخت و شدید کردند؛ روزبه‌روز تحریمها را زیاد کردند، به امید اینکه بتوانند ملت را از صحنه خارج کنند؛ بتوانند ملت را ناامید کنند؛ بتوانند ملت را نسبت به اسلام و جمهورى اسلامى بدبین کنند؛ اما ناکام ماندند....
... البته دشمن اذیت میکند، آزار میکند، اما جز اذیت و آزار کارى از او برنمى‌آید. عرض کردم چند روزِ قبل از این، خداى متعال مى‌فرماید: «لن یضرّوکم الّا اذى»؛ کار آنها این است که به شما آزار برسانند، اما نمیتوانند جلوى شما را سد کنند، نمیتوانند راه شما را ببندند. این همه آمریکایى‌ها در طول این سى‌سال علیه ملت ایران رجزخوانى کردند، هرچه در توان داشتند گفتند، کردند، تبلیغ کردند، امپراطورى خبیث رسانه‌اى را علیه ملت ایران به کار گرفتند؛ نتیجه این شده است: امروز ملت ایران به فضل الهى از همیشه شاداب‌تر، عازم‌تر، جازم‌تر، فعال‌تر، شکوفایى بیشتر در عرصه‌هاى مختلف را دارد مشاهده میکند؛ سعى آنها این بوده است که ملت را از نظام جمهورى اسلامى، از انقلاب جدا کنند. هر سال در 22 بهمن، ملت ایران با حضور خودشان در این عرصه‌ى نمایش عمومى ملى و انقلابى، دشمن را ناکام کردند؛ سعى‌شان این است که ملت را جدا کنند. وزیر خارجه‌ى بى تجربه‌ى قبلى آمریکا صریحا گفت که ما این تحریمها را براى این میگذاریم که مردم ایران را در مقابل نظام جمهورى اسلامى قرار بدهیم؛ ملت ایران جواب آنها را در حرکات خود، در راهپیمایى‌هاى خود داده‌اند و خواهید دید در روز 22 بهمن، ملت ایران با حرکت کوبنده‌ى خود، یک‌بار دیگر دشمن را ناکام خواهد کرد...
... حُسن کار این است که ملت بصیر است، بیدار است، معناى کار دشمن را میفهمد، حرکات دشمن را جهت‌یابى میکند؛ میفهمد چرا دشمن این سیاست را اتخاذ کرده است، نقطه‌ى مقابل او حرکت میکند، بر داشته‌هاى خود پافشارى میکند، حضور خود را در این عرصه‌ى عظیم عزت ملى نشان میدهد، خودش را نشان میدهد، حضور خودش را اثبات میکند؛ این حُسن قضیه است. بصیرت عمومى مردم در مقابل تبلیغاتى که دشمنان میکنند - بیشتر از همه آمریکایى‌ها و صهیونیست‌ها - راه را اشتباه نمیکنند، دچار آن اشتباهى و خطایى که دشمن در پى آن است که ملت ایران دچار آن بشود، دچار نمیشوند؛ این حُسن قضایاى عظیم ملى و کلان ما است....
... و ان‌شاءاللّه روز 22 بهمن، مردم باز هم نشان خواهند داد به فضل پروردگار، به توفیق الهى، که براى حفظ پایه‌هاى این انقلاب، همه‌ى ملت در صحنه هستند و آماده هستند و همدل و همزبان و هم‌جهتند و بى‌شک توفیق الهى هم شامل حال آنها خواهد بود.

/ 0 نظر / 9 بازدید