توجیه جفتک اندازی

بعد از اینکه جفتک اندازان ضد انقلاب در سایت های خود، اتهام جفتک اندازی علیه مقام معظم رهبری را به یکی از عالمان بستند و از سوی آن عالم تکذیب نشد!؟ شنیده شده که برخی اطرافیان آن عالم (ظاهرا پسرش) گفتند اند: منظور آقاجان از این جفتک اندازی، یکی از عالمان عراقی بوده که مدتی است بحث آیه الله شدن و مرجعیت او مطرح شده است!
البته این توجیه، آن اتهام جفتک اندازان ضد انقلاب را تا اندازه ای برطرف می کند! اما تعبیر این عالم به اینکه «کار به جایی رسیده که بعضی ها یک جفتک می اندازند آیت الله می شوند، یک جفتک دیگر می اندازند آیت الله العظمی می شوند، حالا هم جفتک انداخته می خواهند مرجع تقلید اعلم شوند». این تعبیر خودش مصداقی از جفتک اندازی است. زیرا از یک عالم دین خیلی بعید و دور از شان اوست که علیه یک عالم دین دیگر چنین تعبیر بی ادبانه ای را به کار ببرد.
راستی مگر آیه الله شدن با جفتک اندازی محقق می شود؟ آیا این کار سابقه داشته؟ و آیا این عالم در این باره تجربه ای اندوخته که اینک دیگران را به آن متهم می کند؟ مبادا خود او را هم متهم کنید که با جفتک اندازی آیه الله و سپس با جفتک اندازی مرجع شده است!

/ 0 نظر / 8 بازدید